CVB Enschede

Welkom op de website van de "Vereniging Eigenaren Commercieel Vastgoed Binnenstad Enschede" ( CVB- Enschede ). Via deze website informeren wij u als bestuur zoveel mogelijk over de activiteiten van de Vereniging. Ook informeren wij u over de eventuele ontwikkelingen van de binnenstad.

Het werkgebied van de Vereniging bestrijkt het gebied tussen de Hengelosestraat/Molenstraat aan de noordzijde, Oldenzaalsestraat/Brinkstraat aan de oostzijde, Ledeboerstraat aan de zuidzijde en de Ripperdastraat/De Ruyterlaan aan de westzijde.

Het bestuur van de Vereniging heeft zitting gehad in belangrijke overlegorganen van de binnenstad van Enschede en is intensief betrokken bij beslissingen waar het zoal gaat om:
  • inrichting stadserf;
  • bereikbaarheid binnenstad;
  • verkeer en parkeerproblematiek;
  • stedelijke ontwikkelingen;
  • bestrijding van graffiti;
  • detailhandelsstructuurplan;
  • bestemmingsplan Binnenstad;
  • leegstandsbestrijding.

De huidige economische ontwikkelingen brengen veel projecten in vertraging of leiden zelfs tot afstel en worden in toenemende mate merkbaar in een binnenstad. Wij willen als vereniging attent zijn op de consequenties. Er staat nog veel te gebeuren in Enschede maar er moet ook nog veel gebeuren. Te denken valt aan de grote leegstand van winkels, lege bovenwoningen, lege en onooglijke bouwlocaties, verdere ontwikkeling van het stationsplein, de Zuidmolen en de spoorzone.

De ontwikkeling van de Walstraat, Zuiderhagen en de Pijpenstraat met boetiekjes, antiquairs en gezellige terrasjes.

Tevens blijft de bereikbaarheid van de binnenstad een 'hot item' zeker nu er plannen bestaan om de Molenstraat als centrumring te laten vervallen.

Over deze en andere ontwikkelingen willen wij als Vereniging onze stem laten horen.Hoe meer leden des te meer gezag wij kunnen uitoefenen.

Werkgebied